Volkskerstzang 2022

18 december 2022 16:00 t/m 18 december 2022
geloofsgemeenschap: Algemeengeloofsgemeenschap: Aloysius
Locatie: Aloysiuskerk, Adriaen van Ostadelaan 2

Na twee jaar mogen we gelukkig weer op zondag 18 december in de Aloysiuskerk de jaarlijkse Volkskerstzang gaan vieren. Aanvang 16.00 uur. U bent van harte uitgenodigd om samen met de koren van de St. Martinusparochie klassieke en andere bekende kerstliederen mee te zingen om op stemmige wijze het begin van de kerstperiode in te luiden. Na afloop is er gelegenheid om onder het genot van glühwein en limonade elkaar te ontmoeten en de fraai versierde kerk met traditionele kerststal te bewonderen. Zoals altijd is de toegang gratis. Er wordt een collecte gehouden ter dekking van de kosten