Vieringen van de Augustinusgemeenschap weer van start

3 oktober 2020 12:00
geloofsgemeenschap: Augustinus
Locatie: Aloysiuskerk, Adriaen van Ostadelaan 2

Door de huidige situatie is het al sinds midden maart voor de St. Augustinus gemeenschap niet mogelijk om samen Eucharistie te vieren in de Kapel van de Zusters Augustinessen. Vanaf juli zijn er livestream vieringen samen met pater Schrama en organist Paul van der Woude georganiseerd vanuit de Vredeskapel van de St. Catharinakerk. Dit maakte het toch mogelijk om onze gemeenschap te kunnen bereiken. Het Augustinusfeest op zaterdag 5 september in de St. Aloysiuskerk was hiervoor een goede en geslaagde test. Vanaf heden zal er daarom elke 1e zaterdag van de maand een viering zijn voor en door de St. Augustinusgemeenschap. Natuurlijk is iedereen van harte welkom! De viering begint om 12.00 uur, elke 1e zaterdag van de maand (3 oktober, 7 november, 5 december, etc.). I.v.m. de Corona maatregelen vragen wij u van tevoren te reserveren: https://www.katholiekutrecht.nl/vieringen/ of mail naar augustinusberaad@katholiekutrecht.nl