Viering Wereldjongerendag dit jaar in Ede

21 november 2021 10:30 t/m 21 november 2021 15:30
geloofsgemeenschap: Algemeen
Locatie: Antonius van Paduakerk in Ede (Stationsweg 112)

Eens in de twee, drie jaar vinden de Wereldjongerendagen plaats. Miljoenen katholieke jongeren van over de hele wereld komen dan naar één plek waar ze de paus en elkaar ontmoeten en samen hun geloof vieren. De eerstvolgende ‘grote’ Wereldjongerendagen zijn in 2023 in Lissabon. In alle andere jaren vindt er in ieder bisdom een regionale viering van de Wereldjongerendagen plaats. In het verleden was dit altijd op Palmzondag, maar paus Franciscus heeft dit verschoven naar de feestdag van Christus Koning. Dit jaar is dat op zondag 21 november.
Mgr. Hoogenboom, hulpbisschop van het Aartsbisdom Utrecht, celebreert die dag om 10.30 uur de Eucharistie in de Antonius van Paduakerk in Ede (Stationsweg 112), bijgestaan door diaken Erik Rozeman. De jongeren wonen deze viering bij en hebben daarna een eigen groepsprogramma. Het thema van deze diocesane Wereldjongerendag is ‘Sta op en wees getuige van wat je hebt gezien’.

Jongerenzang en -voorbeden
In de Heilige Mis is er samenzang van en met de groep jongeren, en zijn voorbeden gericht op jongeren. Intenties kunnen worden gemaild naar jongerenpastoraat@aartsbisdom.nl.
De jongerengroep volgt na de lunch (wordt verzorgd door de organisatie!) een programma van informatie en bezinning, opgezet door Jong Aartsbisdom. Er zijn lezingen over de brief van de paus over de Wereldjongerendagen, over de jongerenbijeenkomst van de Commissie van Bisschoppen in de Europese Gemeenschap, en over de Bisschoppensynode in Rome. Na de lezingen (die tezamen een uur duren) en een spel volgt een meditatief moment: aanbidding en biechtgelegenheid. Het programma wordt rond 15.30 uur afgesloten met een drankje.

Opgave
De WJD-bijeenkomst is bedoeld voor jongeren uit het aartsbisdom in de leeftijd van 16 tot ca. 35 jaar. Opgeven kan via het formulier op www.jongaartsbisdom.nl/wjd-voorbereiding-begint-in-kerk-ede/. De kosten bedragen € 5 (contant te betalen bij binnenkomst).

In het weekend van 20 en 21 november vindt overigens ook de jaarlijkse, landelijke jongerencollecte van de R.-K. Kerk plaats.