Vesperviering Wereldgebedsdag voor zorg om de schepping

1 september 2023 16:30 t/m 1 september 2023 17:15
geloofsgemeenschap: Algemeengeloofsgemeenschap: Dominicus
Locatie: Dominicuskerk, Palestrinastraat 1

In de Orthodoxe Kerk is 1 september de start van het kerkelijk jaar en leest men in de liturgie voor uit Genesis. In 1989 riep Patriarch Dimitrios 1 september ook uit tot Dag van gebed voor het milieu. De Wereldraad van Kerken nam dit initiatief in 1997 over en stelde voor om een scheppingsperiode in te stellen. Sinds die tijd wordt deze gehouden van 1 september tot 4 oktober. In 2015 riep paus Franciscus 1 september ook voor de Rooms-Katholieke Kerk uit tot Wereldgebedsdag voor de zorg voor de schepping. Als start van de scheppingsperiode wordt in de Dominicuskerk in Oog in Al een speciale vesperviering gehouden met als thema ‘Genees de aarde en alles wat ademt en leeft’. Pastoor Hans Boogers en lekendominicaan Erik Borgman gaan hierin voor.