Vespers in de 40-dagentijd in de Augustinuskerk

24 februari 2024 16:00 t/m 24 februari 2024
geloofsgemeenschap: Algemeengeloofsgemeenschap: Augustinus
Locatie: St. Augustinuskerk, Oudegracht 69, 3511 AD Utrecht

Eerste vespers

Stilstaan bij de voorbije dag en je voorbereiden op het licht van de nieuwe dag: dat is de kern van de vespers en in feite ook van de 40-dagentijd: de periode van inkeer en gebed en het je voorbereiden op het nieuwe dat Paasmysterie heet. Meedoen aan de vespers kan daarom de beleving van de vasten versterken. In de Augustinuskerk worden in de vasten vier vesperdiensten gehouden, vanuit verschillende andere rites.

De eerste vespers is op zaterdagmiddag 24 februari. Het Gregoriaans Koor Utrecht zingt dan onder leiding van Anthony Zielhorst de vespers die horen bij de vooravond van de tweede vastenzondag. Agens bij deze viering is pastoor Hans Boogers. U krijgt een tekstboekje om de viering te kunnen volgen.

De week erna, op 2 maart, worden de Ambrosiaanse vespers van die dag gezongen door de schola Ambrtosiana. Meer info hierover in de volgende digitale nieuwsbrief. Aanvang: 16.00 uur.