Utrecht 900: kerk zonder muren, van 11 september t/m 11 november 2022 

11 september 2022 t/m 11 september 2022
geloofsgemeenschap: Algemeen

De gezamenlijke Utrechtse kerken en aanpalende christelijke organisaties hebben ter gelegenheid van “Utrecht 900” een actie opgezet waarbij geïnteresseerden een kijkje kunnen nemen bij een groot aantal maatschappelijke projecten. Onder het motto “Kerk zonder muren” kan iedere geïnteresseerde in de periode van 11 september tot 11 november snuffelen bij een project. Zoals maaltijd- of klusprojecten voor wie een steuntje in de rug kan gebruiken. Er is een speciale website opgezet die te vinden is op https://dputrecht.nl/ . Daar kunt U zich ook aanmelden voor een snuffelstage of voor een gesprek over een eventueel wat langere deelname aan een project. Er is ook een flyer beschikbaar over het project.