Together: Samenkomst van Gods Volk – 5-daagse Romereis

28 september 2023 t/m 2 oktober 2023
geloofsgemeenschap: Algemeen

Oecumenische gebedsbijeenkomst voor de toekomst van de kerk

Samen met duizenden andere jongeren samenkomen in Rome? Het kan van 28 september t/m 2 oktober 2023.
Op initiatief van Taizé en Paus Franciscus verzamelen jongvolwassenen uit allerlei verschillende kerken en met zeer diverse achtergronden zich op het Sint Pietersplein in Rome op 30 september 2023 op het Sint-Pietersplein om samen voor de toekomst van de kerk te bidden. De Katholieke Kerk ontwikkelt zich tot een meer luisterende kerk, waar elke stem gehoord wordt. Juist óók die van jongeren en van andere christenen. De Katholieke Vereniging voor Oecumene geeft gehoor aan deze oproep en daagt je uit mee te gaan. Ga je mee op reis?

Op deze website https://together.oecumene.nl/activiteiten/busreis-rome/ vind je alle informatie over de reis die we in nauwe samenwerking met Taizé organiseren vanuit Nederland. Het is ook mogelijk om op eigen gelegenheid naar Rome te reizen, kijk dan op de internationale website die wordt beheerd door Taizé.

De inschrijving voor loopt tot 30 juni!