Terugkomviering jonge dopelingen

geloofsgemeenschap: Algemeen

Katholiek Utrecht nodigt van harte uit alle kinderen (en hun families) die gedoopt zijn in 2017 en 2018 voor een speciale viering op zondag 31 maart in de Nicolaas-Monicakerk (Boerhaaveplein 199) om de verbondenheid van de katholieke geloofsgemeenschap te ervaren.

We spelen en zingen rondom het verhaal van de schepping. Het koor van de Josephkerk zal meezingen. Aanmelden via: secretariaat@katholiekutrecht.nl