Tentoonstelling ‘Kerken en Slavernij’ in de Lutherse Kerk in Utrecht

26 mei 2023 t/m 29 mei 2023
geloofsgemeenschap: Algemeen
Locatie: Evangelisch-Lutherse Kerk, Hamburgerstraat 9 Utrecht

Op 1 juli aanstaande is het 150 jaar geleden dat in Nederland de slavernij werd afgeschaft. Op 1 juli 1863 kwam met de Emancipatiewet officieel een einde aan de slavernij in Suriname en de toenmalige Nederlandse Antillen. Op die dag kregen zo’n 35.000 slaven in Suriname en 12.000 slaven op de Nederlandse eilanden in het Caribisch gebied hun vrijheid.

In stad en land wordt aan de herdenking van de afschaffing van de slavernij uitgebreid aandacht besteed. De meningen over de mogelijke excuus-verklaring van de Koning op 1 juli zijn sterk verdeeld. Ook binnen de kerken wordt in aanloop naar de herdenking aandacht besteed aan het slavernijverleden van Nederland, met in het bijzonder daarin de rol van de kerken.

Over de tentoonstelling

In deze tentoonstelling ‘Kerken & Slavernij’ zal de rol van verschillende kerken in het slavernijverleden worden onderzocht – waarbij met name Suriname centraal zal staan. Specifiek zal er in de tentoonstelling worden ingegaan op de rol die de kerk speelde op de plantages en in het legitimeren van de slavernij. Ook is er aandacht voor religieuze tegenstanders van de slavernij, spirituele invloeden en de uiteenlopende ervaringen aangaande het geloof voor zwart en wit: structuren wiens erfenis in de vorm van misvattingen en onbegrip tot op de dag van vandaag in de geloofsgemeenschappen doorwerkt. De tentoonstelling is samengesteld door curator Vincent van Velsen, in samenwerking met de werkgroep Heilzame Verwerking Slavernijverleden van de Evangelische Lutherse Diaconie.

De reizende tentoonstelling ‘Kerken en Slavernij’ werd op zondag 14 mei jl. officieel geopend door ds. Christiane Pumplun en zal t/m 29 mei in de Evangelisch-Lutherse Kerk aan de Hamburgerstraat 9 in Utrecht te zien zijn. In de twee weken dat de tentoonstelling in de kerk te zien is, worden er een aantal activiteiten georganiseerd. Zo kunnen we op 24 mei ds. Janneke Stegeman in ons midden begroeten . Zij was in 2016 de eerste vrouwelijke ‘Theoloog des Vaderlands’. Zij zal een lezing geven over de ‘rol van de kerken in Utrecht’. Deze avond begint om 19,30 uur.

Op zondag 21 mei is er gelegenheid om mee te gaan met een wandeling door de Utrechtse Binnenstad langs ‘Sporen van Slavernij in Utrecht’. Deze wandeling begint om 12 uur en de startplaats is in of nabij de Hamburgerstraat. Deze wandelingen staat onder leiding van een deskundige gids. Voor deze wandeling wordt een vrijwillige vergoeding gevraagd van € 5,-

De andere activiteiten zijn gratis te bezoeken. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Inlichtingen over de tentoonstelling en over precieze openingstijden zijn te verkrijgen bij: Gerrit Krul, Kerkelijk werker Evangelisch Lutherse Gemeente Utrecht-Zeist, telefoon: 06-51630483, e-mail: kerkelijkwerker@luthersutrechtzeist.nl.

Download hier de flyer.