Symposium: Slavernij, doorwerking en bevrijding

1 juni 2023 14:00 t/m 1 juni 2023 18:30
geloofsgemeenschap: Algemeen
Locatie: Domkerk, Achter de Dom 1, Utrecht

In dit symposium zullen we het hebben over de betrokkenheid en medeverantwoordelijkheid van kerken in de slavernij. Waren zij een verlengstuk van de koloniale overheid? Hoe verhielden kerken zich vanuit hun geloofsopvatting en bronnen tot het systeem van slavernij? Hoe werkt het slavernijverleden tot op de dag van vandaag door in de geloofsgemeenschappen die uit die geschiedenis zijn voortgekomen? Hoe kunnen kerken in Nederland bijdragen aan reparatie en herstel van verhoudingen? Hoe kunnen we ons bevrijden van de last van het verleden?
Het symposium is georganiseerd voor de Netwerkgroep Heilzame verwerking slavernijverleden van de Raad van Kerken in Nederland, het onderzoeksproject ‘Church and Slavery in the Dutch Empire: History, Theology and Heritage’ (PThU, VU en University of Curaçao), NiNsee en Caribische & Surinaamse kerken. Meer informatie over het programma en aanmelding op de website van de PThU.

Download de symposium-folder.