Studiedag over ascese

28 maart 2020 10:00 t/m 16:00
geloofsgemeenschap: Algemeen
Locatie: Thomas a Kempis Leerhuis, Broerestraat 12, Utrecht

Is ascese een wijsheid voor ons lichaam? De Broeders van Sint Jan organiseren op zaterdag 28 maart in hun stadsklooster te Utrecht een studiedag over dit thema. Kom naar de studiedag om te ontdekken wat ascese is en wat het voor een christen betekent. De veertigdagentijd – de tijd van ascese bij uitstek – is een mooie gelegenheid om over dit thema na te denken.

 

In het kader van de serie “De wijsheid van de kloosters” organiseren de Broeders van Sint Jan een studiedag met het thema “ascese”. Is dit eigenlijk wel een actueel thema, kunnen wij daar nog iets mee? Pater Jean du Cénacle, novicemeester (verantwoordelijk voor de opleiding van de initiale opleiding van kloosterlingen) en de spreker van deze dag, constateert: “De verhouding van de moderne christen tot de ascese is nogal tegenstrijdig. Aan de ene kant worden de eisen die de katholieke kerk aan de ascese stelt, zoals bijvoorbeeld tijdens de vasten, bijna niet meer gevolgd, ja zelfs belachelijk gemaakt. Aan de andere kant legt een steeds groter deel van de bevolking, gelovig of niet gelovig zich strikte beperkingen op wanneer het de sport of de gezondheid betreft.” Hoe komt het trouwens dat de ascese in andere godsdiensten niet alleen met sympathie bekeken, maar bewonderend geprezen wordt?” Volgens pater Jean is er een misverstand onder katholieken ontstaan over de kwestie van de ascese.

Maar wat is dan eigenlijk ascese voor een christen? Verschilt het van de ascetische praktijken bij andere godsdiensten, in de sportwereld of van die welke de artsen voorstaan?

De kwestie van de ascese zal tijdens de studiedag worden benaderd volgens de Bijbelse en christelijke traditie. Er zal gekeken worden wat de wezenlijke kenmerken ervan zijn en bepaalde praktijken worden bestudeerd.

Spreker: Pater Jean du Cénacle, novicemeester bij Sint Jan
Lezingen zijn in het Frans met vertaling

Praktische informatie

Datum: zaterdag 28 maart, 10:00-16.00 uur
Locatie: Thomas a Kempis Leerhuis, Broerestraat 12, Utrecht
Kosten: EUR 20,-

Inschrijven via www.stjan.org