Stille Omgang 2024

16 maart 2024 t/m 16 maart 2024
geloofsgemeenschap: Algemeen
Locatie: Amsterdam

Jaarlijks wordt in Amsterdam de Stille Omgang georganiseerd, de editie van 2024 vindt plaats op zaterdag 16 maart. Vorig jaar organiseerde de Diocesane Werkgroep Bedevaarten van het Aartsbisdom Utrecht voor het eerst een gezamenlijke deelname van parochies uit dit bisdom aan de Stille Omgang, startend met een feestelijke Eucharistieviering in de H. Nicolaasbasiliek nabij het Centraal Station. Deze krachtenbundeling was een succes, daarom biedt het aartsbisdom ook dit jaar deze mogelijkheid. De intenties van 2024 voor de omgang zijn: ‘pelgrims van hoop, biddend voor vrede’.

Het programma is als volgt:

  • 20.00 uur: Pontificale Eucharistieviering in de basiliek van de H. Nicolaas te Amsterdam met Z.E. kardinaal Eijk als hoofdcelebrant. Het koor Cantare Dominum van de Sint Jan de Doperkerk te Mijdrecht-Wilnis zal zingen.
  • 21.30 uur: Deelname aan de Stille Omgang (ongeveer 1 uur lopen).

Jongeren

In het bijzonder worden ook jongeren uitgenodigd om met het aartsbisdom deze Stille Omgang te beleven. Jong Aartsbisdom Utrecht biedt een jongerenprogramma aan, georganiseerd door pastor Paulus Tilma en pastoor Henri ten Have. Dit voorprogramma van de Stille Omgang ziet er als volgt uit:

  • 16.30 uur: Start in de Sint-Jozefkerk / De Papegaai (Kalverstraat 58, Amsterdam) met een verdieping in het Mirakel van Amsterdam
  • 16.50 uur: Interactieve catechese over Stil Gebed door pastor Paulus Tilma
  • 17.30 uur: Aanbidding
  • 18.00 uur: Einde en op eigen gelegenheid eten in de stad
  • 20.00 uur: Eucharistieviering in de H. Nicolaasbasiliek (Prins Hendrikkade 73, Amsterdam). Vanaf hier sluit je aan bij het programma van het Aartsbisdom Utrecht samen met de andere pelgrims.

Aanmelden is niet verplicht maar wel zeer gewenst via het parochiesecretariaat: Leden@franciscusparochie.com.

Het bisdom Haarlem-Amsterdam biedt ook een speciaal jongerenprogramma aan: klik hier voor meer informatie. Hier kunnen jongeren uit het aartsbisdom die dat willen ook aan deelnemen.

Aanbevolen reisoptie

De beste reisoptie naar Amsterdam is per trein. Het aartsbisdom zal dan ook geen busreizen organiseren maar stimuleert het gebruik van de trein onder de pelgrims: het eindpunt van de Stille Omgang is voor hen immers rond 22.30 uur vlakbij het Centraal Station.
Het reizen naar Amsterdam per groep wordt aanbevolen. Daarom heeft de Diocesane Werkgroep Bedevaarten in een brief aan de pastoors en de parochiesecretariaten gevraagd om dit te stimuleren en per parochiekern één contactpersoon / reisleider te benoemen. Diegene fungeert ook als aanspreekpunt van het reisgezelschap voor de Diocesane Werkgroep Bedevaarten.

St. Martinusparochie

Parochianen die mee willen naar de Stille Omgang 2024 kunnen zich tot 16 februari aanmelden bij het Centraal Secretariaat van de St. Martinusparochie. E-mail: secretariaat@katholiekutrecht.nl of telefonisch 030-2546147.
Het secretariaat zoekt een contactpersoon/reisleider voor de gehele groep die vanuit de St. Martinusparochie mee wil. Wie zou dat willen zijn? Meld je aan bij het secretariaat.