Stille Omgang 2022

19 maart 2022 t/m 19 maart 2022
geloofsgemeenschap: Algemeen

De Stille Omgang van 2022 (op 19 maart) zal in aangepaste vorm doorgang vinden. “Door de stapsgewijze opheffing van de beperkingen die de overheid heeft aangekondigd, was het niet mogelijk om de Stille Omgang in de normale vorm te organiseren,” aldus de organisatie. Om verschillende redenen vindt er ook geen jongerenprogramma plaats.

Na de persconferentie van 15 februari worden de beschikbaarheid en capaciteit van de kerken en het tijdstip van de Missen definitief bekend gemaakt. Uiterlijk 18 februari zal de organisatie vervolgens alle groepen die zich hebben aangemeld per e-mail hebben geïnformeerd. Vooralsnog gaat men ervan uit dat de groepsgrootte door de 1,5 meter eis beperkt zal zijn. Desalniettemin “hopen we met elkaar zoals ieder jaar ook een grote groep jongeren bij elkaar te brengen en samen met elkaar te bidden!,” aldus de organisatie. “Je kunt de route zowel alleen als samen met anderen afleggen en je kunt vooraf of juist na afloop naar een H. Mis gaan in één van de deelnemende kerken.”

Wat is de Stille Omgang?
De Stille Omgang is een route die door Amsterdam wordt gelopen om het Mirakel van Amsterdam te herdenken. Dit mirakel vond plaats op 15 maart 1345. Een zieke man kreeg thuis door een priester de H. Communie uitgereikt, maar moest even later door zijn ziekte braken. Het braaksel, met daarin het Allerheiligste, werd in het haardvuur gegooid. De volgende dag werd duidelijk dat de Hostie niet verteerd was door het lichaam van de zieke man en ook niet verbrand was door het vuur. De priester haalde het Allerheiligste Sacrament op en bracht het naar de Sint Nicolaaskerk. Door een vondst in 1881 werd de route ontdekt die de priester destijds aflegde; in dat jaar ontstond tevens de traditie van de Stille Omgang opnieuw.

Je kunt je aanmelden voor de Stille Omgang via www.jongekerk.nl, de jongerenwebsite van bisdom Haarlem-Amsterdam. Voor updates en meer kun je terecht op www.stille-omgang.nl.

* Bron: Jong Aartsbisdom Utrecht