Stil bij bestaan

14 juni 2021 10:30 t/m 12:00
geloofsgemeenschap: Algemeengeloofsgemeenschap: Wederkomst des Heren
Locatie: Marco Pololaan 115-117

Gespreksgroep voor ieder die mee wil denken en praten over de vragen die het leven brengt. We starten het gesprek vanuit een tekst uit de Bijbel.

Sluit aan en doe mee in dit ontmoetingsgesprek, bij Bosshardt Kanaleneiland

Gespreksleiding: Mirjam Verschoof (PGU/De Haven) en
Gérard Martens (Martinusparochie/GGWederkomst).

Meld je aan: jesca.van.barneveld@legerdesheils.nl of tel:06 11406036.