Save the date: uitreiking Ariëns Prijs op 12 oktober

12 oktober 2019

De driejaarlijkse Ariëns Prijs voor Diaconie wordt in 2019 uitgereikt op zaterdag 12 oktober in het Titus Brandsmahuis te Deventer (Titus Brandsmaplein 2). Tijdens deze zesde editie worden tevens de winnaars bekend gemaakt van de Ariëns Publieksprijs en de Ideeën Prijs. Reserveer deze datum vast in uw agenda! Opgave (i.v.m. lunch): info@dkci-utrecht.nl.

Via de website van de Diocesane Kerkelijke Caritas Instelling (DKCI) kan sinds 1 juni gestemd worden voor de Publieksprijs. In totaal zijn er 31 initiatieven, projecten en activiteiten waarop nog t/m 10 oktober kan worden gestemd via www.dkci-utrecht.nl.

Van elk initiatief is een kort verhaal beschikbaar op de site. Uit dat overzicht blijkt de verscheidenheid van de genomineerde projecten: van inloophuis tot hulptelefoon, van pelgrimstocht tot herinneringsboek en van fietsprojecten tot initiatieven rond voedsel. Deze keer heeft de organisatie ook een Ideeën Prijs uitgeschreven voor het beste diaconale idee – deze projecten dingen niet mee voor de Publieksprijs.

U kunt slechts op 1 project uw stem uitbrengen. Wanneer eenmaal een stem is uitgebracht kan er vanaf dat IP adres niet nogmaals worden gestemd. De stempoll sluit op 10 oktober 2019 om 14.00 uur. Op nr. 4 staat het Inloophuis ‘Het Knooppunt’ in Lunetten (zie voor wat nadere informatie het juni nummer van Tussentijds).

Met de diaconale Ariënsprijs worden twee doelen nagestreefd:

  1. Aandacht en inzet voor diaconie stimuleren.
  2. Initiatieven stimuleren op het terrein van diaconie waarvoor anders geen geld is.

De Ariëns Prijs voor Diaconie werd in 2003 in het Aartsbisdom Utrecht in het leven geroepen en draagt de naam van Alphons Ariëns: deze priester van het aartsbisdom toonde in de vorige eeuw een grote betrokkenheid bij de in armoede verkerende arbeidersgezinnen in Twente. De prijs wordt om de drie jaar uitgereikt, de jury heeft in mei alle genomineerden persoonlijk bezocht om een goede indruk te krijgen van de verschillende initiatieven. Vanuit het bezoek en het gesprek ontstaan verhalen die gebundeld zullen worden in een boekje.