Roepingenzondag 2024: Wat vraagt God van jou?

21 april 2024 t/m 21 april 2024
geloofsgemeenschap: Algemeen
Locatie: Landelijk

Op 21 april is het weer Roepingenzondag: de jaarlijkse gebedsdag voor roepingen tot het priesterschap, het permanent diaconaat en het religieuze leven. Het onder de aandacht brengen en bevorderen van roepingen is een zeer belangrijke taak binnen de Kerk. De zorg om voldoende herders in de toekomst is een gezamenlijke en blijvende verantwoordelijkheid van alle gelovigen. Niet alleen op Roepingenzondag, maar elke dag opnieuw.

Thema van dit jaar is: Wat vraagt God van jou? Het is een oproep aan ieder mens om tijd en ruimte te vinden voor stilte en gebed, te luisteren naar de stem van God en op het spoor te komen van wat Hij vraagt. Als gelovigen weten we dat God ons daarbij altijd mensen op onze weg stuurt om ons te helpen onderscheiden.

De Roepingenraad van het Aartsbisdom Utrecht wil dit proces van harte ondersteunen. Een bijzondere vorm van ondersteuning is dus het gebed om roepingen. Daarom nodig drs. Kuipers, rector Ariënsinstituut en voorzitter van de Diocesane Roepingenraad, alle gelovigen uit hieraan mee te doen en lid te worden van de Diocesane Gebedskring om roepingen. Hierdoor ontstaat echt een kring van gebed en steun. Voor informatie en opgave voor de Gebedskring: www.ariensinstituut.nl/gebedskring of scan de QR-code.

Zonder financiële middelen lukt het echter ook niet. Uw bijdrage is meer dan welkom op rekeningnummer NL64 ABNA 0810 4964 88 ten name van het Fonds Priesteropleiding Aartsbisdom Utrecht. Voor meer informatie over schenken of nalaten aan het Ariënsinstituut, zie: www.ariensinstituut.nl Hartelijk dank voor uw steun!