Quo vadis? Een zaterdagavond anders

geloofsgemeenschap: Algemeengeloofsgemeenschap: Aloysius

Quo vadis Domine?
Volgens de traditie vroeg Petrus dit aan Jezus toen de Heer hem verscheen vlakbij de stad Rome. In de zaterdagavond anders lezen we dit verhaal uit het apocriefe bijbelboek “Handelingen van Petrus”. We lezen het paasverhaal waarin Jezus voor ons uit gaat en we denken na over wat dat betekenen kan.

Waar gaat u heen? Naar de Zaterdagavond Anders natuurlijk!

18 mei, 18:00 in de Antoniuskapel van de Aloysiuskerk.