Pro Deo: Wij zijn de tijden

2 oktober 2021 15:00 t/m 16:30
geloofsgemeenschap: Aloysiusgeloofsgemeenschap: Augustinus
Locatie: Aloysiuskerk

Op zaterdag 2 oktober van 15.00 tot 16.30 vindt in de Aloysiuskerk wederom een Pro Deo bijeenkomst plaats. De opzet is telkens dat een aan de kerkvader Augustinus gelieerd  thema wordt belicht, waaromheen passende muziek ten gehore wordt gebracht. Dit keer is als spreker uitgenodigd Hans Alderliesten (1987), adviseur/onderzoeker maatschappelijke vraagstukken bij kennisinstituut Movisie. Recent publiceerde Alderliesten het boek Augustinus voor mensen van nu (KokBoekencentrum Uitgevers, Utrecht).

Het thema is: Wij zijn de tijden. Wat hebben we in 2021 aan Augustinus, een kerkvader uit lang vervlogen tijden? Volgens Hans Alderliesten is het antwoord: veel. Augustinus leefde op een breukvlak van tijdperken. In het Romeinse Rijk was voor de instorting sprake van decadentie, verval en verwarring. Er waren spanningen aan de grenzen en er dreigde een voedseltekort door het veranderende klimaat. Populisten stonden op en beloofden gouden bergen. De overheid bleek niet altijd betrouwbaar. De waarheid stond onder druk, fake news was er toen ook al. Is het anno 2021 in Europa anders?

Een lezing waarin Augustinus’ actualiteit naar voren komt: hoe weet je waar je wel en geen aandacht aan moet besteden? Hoe komt het dat we zo druk zijn? Wanneer is iets ‘waar’? Hoe ziet een goede vriendschap eruit? Hoe ga je goed met je tijd om

 Muziek: Caspar Becx & Arnoud Heerings