Pro deo met muzikale tint

21 januari 2023 13:30 t/m 21 januari 2023 15:00
geloofsgemeenschap: Aloysiusgeloofsgemeenschap: Augustinus
Locatie: Antoniuskapel (Aloysiuskerk), Adriaen van Ostadelaan 2

Op zaterdag 21 januari vindt in de kapel van de Aloysiuskerk de eerste Pro Deo bijeenkomst van het nieuwe jaar plaats. We willen dit keer graag een muzikaal uitgangspunt nemen en wel met een vocaal ensemble, bestaande uit een drie (oud-) studenten van het Utrechts conservatorium. De zangers hebben speciale affiniteit opgebouwd met Christelijke muziek en presenteren hier speciaal voor Pro Deo een korte selectie uit.

Uitgevoerd worden een aantal vocale composities uit de Renaissance en de Barok, waarbij de Augustinus steeds als vertrekpunt gekozen is. Hieromheen worden passende thema’s van de kerkvader samen met de toehoorders besproken.