Pro Deo “Lignum Vitae”

20 januari 2024 13:30 t/m 20 januari 2024 15:00
geloofsgemeenschap: Algemeengeloofsgemeenschap: Augustinus
Locatie: Augustinuskerk, Oudegracht 69

Op zaterdag 20 januari is er weer een Pro Deo-bijeenkomst in de Augustinuskerk. Thema is “Lignum Vitae” (O Crux, fructex salvificus) van de Franciscaanse theoloog Bonaventura (1221-1274).

Met lezing en muzikale omlijsting met Schola Ambriosiana o.l.v. Arnoud Heerings

Voor Bonaventura was de kennis van God zeer belangrijk. In de geest van zijn tijd onderscheidde hij drie manieren om deze kennis van God te verwerven: geloof, verstandelijk onderzoek en contemplatie; fides, ratio, contemplatio. Als gelovige was hij een trouwe student van de Bijbel. Als verstandelijk onderzoeker – wij zouden zeggen theoloog – was hij schrijver van dikke theologische boeken in de traditie van Augustinus. Als beoefenaar van de contemplatio – wij zouden zeggen spiritueel schrijver – was hij iemand die ook de gewone gelovigen wilde helpen om tot Godskennis te komen.

Van Bonaventura’s contemplatieve teksten is Lignum Vitae – de boom des levends uit 1260 – het bekendste. In het werk worden de christelijke heilsmysteries belicht in 48 reflecties: de geboorte en het leven van Jezus, zijn lijden en dood, zijn opstanding en zijn levende aanwezigheid als hoofd van de kerk. Het meditatieboek, dat in de middeleeuwen wijdverbreid was, heeft tot doel het hart van de christen te openen voor de ontmoeting met zijn Verlosser. O Crux is een korte samenvatting van dit boek en is vermoedelijk door Bonaventura zelf op muziek gezet. De stijl is 13de-eeuws gregoriaans.

Tijdens de Pro Deo-bijeenkomst zal de Schola Ambrosiana o.l.v. Arnoud Heerings een poging doen om de uitvoering een echte spirituele invulling in de geest van Bonaventura te geven.

* Foto: Schilderij “Tree of Life” van Pacino Di Buonaguida, geïnspireerde in het werk van Bonaventura (Galleria dell’Accademia – Florence)