Pro Deo: De pelgrimerende Kerk

18 mei 2024 13:30 t/m 18 mei 2024
geloofsgemeenschap: Algemeengeloofsgemeenschap: Augustinus
Locatie: St. Augustinuskerk, Oudegracht 69, 3511 AD Utrecht

Gabriel Quicke, Belgisch priester van het Bisdom Brugge, werkzaam aan de KU Leuven en rector van de Koninklijke Belgische Kerk en Stichting Sint-Juliaan-der-Vlamingen te Rome, spreekt tijdens deze bijeenkomst over De pelgrimerende Kerk. Augustinus ontwikkelde een dynamische visie van de Kerk als een pelgrimerende Kerk, het Volk van God onderweg naar het hemelse Jeruzalem. De Kerk is als een lichaam, met hoofd en ledematen, de ‘Totus Christus’, de ‘Gehele Christus’. De Kerk is bovendien een herberg waar de kwetsuren van de mens worden geheeld met de zalf van Gods barmhartigheid. Op haar pelgrimstocht naar het hemelse Vaderland is de Kerk geroepen een brug van barmhartigheid te zijn van tijd tot eeuwigheid. Enkele jeugdige zangers zullen – op speciaal verzoek van de spreker – liederen uit het Taizé-repertoir ten gehore brengen.