Pro Deo: Augustinus als tijdgenoot

4 juli 2021 15:00 t/m 16:30
geloofsgemeenschap: Augustinus
Locatie: Ignatiuszaal, Aloysiuskerk Utrecht

In december 2019 verzorgden wij vanuit de Augustinusgemeenschap en ter promotie van het – zoals recent bekend is geworden– herstel van de Augustinuskerk een bijeenkomst rondom Christus in de Rafaëlkerk, onder de naam Pro Deo. Centraal stond daarin het Utrechtse studentenkoor Sola Musica, dat (semi)-religieuze muziek zingt en hier spiritualiteit aan beleeft. De ruimte tussen de verschillende gezangen die het koor ten gehore bracht, werd opgevuld met toepasselijke teksten van Augustinus en dialoog hierover met elkaar.

Na bijna geheel 2020 stil gelegen te hebben a.g.v. de Corona-epidemie, vindt dan
eindelijk op zondag 4 juli de tweede Pro Deo bijeenkomst plaats onder de titel “Augustinus als tijdgenoot”, dit keer in de Ignatiuszaal van de Aloysiuskerk (met nog
steeds vanwege Corona) een beperkt aantal bezoekers. Het wordt een kleinschalige, laagdrempelige, en interactieve middag, waarin we gezamenlijk proberen te zoeken naar Augustinus’ mogelijke antwoord op vragen van nu, die we hebben als gevolg van de huidige coronacrisis. Er is bovendien muziek en koffie.
U bent van harte welkom!

Gespreksleider: Diederik Wienen, theoloog en studieprefect van de Tiltenberg, centrum voor kerkelijke opleidingen
Muzikale invulling: Caspar Becx, saxofonist/musicoloog en Augustinus beraadslid,
Arnoud Heerings, musicoloog en docent HKU
Medeorganisator: Albert Smit, parochiaan
Supervisor: Pater Martijn Schrama OSA
Inschrijven: augustinusberaad@katholiekutrecht.nl of bel met Caspar Becx: 06-49949926
Datum en tijd: zondag 4 juli 2021, 15.00- 16.30 uur
Plaats: Ignatiuszaal, Aloysiuskerk Utrecht