Peinzen en profeteren

geloofsgemeenschap: Paulus

Onze parochie en onze Paulusgemeenschap zijn in beweging en daar merken we steeds meer van. Sommige punten zijn positief en andere punten ervaren we minder positief.

Na de nota “Blijf bij ons, Heer” van voorjaar 2018 verscheen in het najaar van 2018 het werkdocument “Visie op fusie”. Op grond van beide documenten wordt vanuit de parochie geprobeerd duidelijkheid te brengen over het belang van de voorgenomen fusie tussen de drie parochies in Utrecht.

Naar verwachting zal de Paulus de komen de jaren aangemerkt blijven als ‘een kerk van de parochie’. De inschatting is dat het reëel is om te denken in een periode tot 2024. Een aantal leden van onze gemeenschap heeft hier de afgelopen weken over nagedacht en zo ontstond het document “Peinzen en profeteren, Toekomstlijnen voor de Paulusgemeenschap”.

Deze “Visie op Paulus” willen wij graag met u delen. Tijdens een aantal bijeenkomsten in maart wil het Paulus Gemeenschapsberaad met u nadenken over de gevolgen van deze fusie voor ons als Paulusgemeenschap.

De bijeenkomsten worden gehouden woensdagavond 13 maart om 20.00 uur, tijdens de thema-ochtend van donderdag 14 maart en na de viering van zondag 17 maart.