Passie met Poëzie

geloofsgemeenschap: Algemeengeloofsgemeenschap: Aloysius

Op zaterdagavond 16 maart is er weer een Zaterdagavond Anders Viering. In de veertigdagentijd staan we stil bij het lijdensverhaal. In deze meditatieve viering doen we dat door gedichten te laten klinken. Poëzie sluit aan bij de bijbel en bij ons leven.

Er klinken gedichten van onder meer Vestdijk en Rilke. Daarnaast zullen we ook samen zingen en bidden.
We ervaren hoe teksten uit bijbelse tijden en teksten uit onze tijd ons kunnen raken.
Het zal een mooie voorbereiding op Pasen zijn.