Parochie-overleg Advent- en Vastenactie

13 juli 2020 19:30 t/m 13 juli 2020
geloofsgemeenschap: Algemeen
Locatie: Aloysiuskerk, Adriaen van Ostadelaan 2

Maandagavond 13 juli wordt het overleg voortgezet over de komende Adventactie in de Samenwerkende parochies Katholiek Utrecht. Ook de later in het seizoen aan de orde komende Vastenactie wordt in het overleg betrokken. Vertegenwoordigers vanuit de geloofsgemeenschappen van de parochies bouwen samen aan een overlegplatform om deze acties en de inspiratie en geloofsverdieping die ze kunnen bieden, gestalte te geven. Gezocht wordt naar een vruchtbare combinatie van gezamenlijke en lokale (wijk) uitwerking.

De Adventsactie dit najaar staat in het teken van “Delen smaakt naar meer.” Bij deze actie richten we ons speciaal op een project waarbij 700 mensen uit 144 gezinnen in Nicaragua leren om voedsel duurzaam te verbouwen in hun eigen moestuin. Tegelijk zetten we de schijnwerper op Utrechtse initiatieven om voedsel duurzaam te verbouwen en verspilling tegen te gaan.

Wie mee wil doen: van harte welkom. In het samenzijn nemen we de 1,5 meter in acht. Meld aan bij Tineke Koenders: tineke.koenders@gmail.com