Parochie-overleg Advent- en Vastenactie

8 september 2020 19:30 t/m 8 september 2020
geloofsgemeenschap: Algemeengeloofsgemeenschap: Aloysius
Locatie: Aloysiuskerk, Adriaen van Ostadelaan 2

Dinsdagavond 8 september is het volgende overleg gepland over de komende Adventactie en Vastenactie in de Samenwerkende parochies Katholiek Utrecht. Vertegenwoordigers vanuit de geloofsgemeenschappen van de parochies bouwen samen aan een overlegplatform om deze acties en de inspiratie en geloofsverdieping die ze kunnen bieden, gestalte te geven. Gezocht wordt naar een vruchtbare combinatie van gezamenlijke en locale (wijk) uitwerking.
Wie mee wil doen: van harte welkom. In het samenzijn nemen we de 1,5 meter in acht. Meld aan bij Tineke Koenders: tineke.koenders@gmail.com