(Over)leven als een Christen met St. Augustinus

19 februari 2021 19:00 t/m 2 april 2021 20:30
geloofsgemeenschap: Algemeen
Locatie: Online

In 2020 organiseerde JongKatholiek met succes diverse online catecheseseries die allemaal snel waren volgeboekt, sommige hadden zelfs wachtlijsten. Na dit introductiesucces heeft JongKatholiek besloten om in het eerste kwartaal van 2021 vier nieuwe catechesesessies te lanceren.

(Over)leven als een Christen met St. Augustinus
In deze tijden van toenemende onzekerheid is er sterke behoefte aan bezinning op de betekenis van ons leven. Juist in het persoonlijke leven van de moderne (jong)volwassene ontstaat het groeiende verlangen om op zoek te gaan naar antwoorden op de belangrijke vragen in het leven. In deze cursusreeks zullen we een aantal kernachtige vragen van het (christelijke) leven diepzinnig behandelen: Waartoe leven we? Wat is een goed leven? Welke rol speelt Christus in ons leven? We laten ons daarbij (bege)leiden door één van de grootste Kerkvaders en denkers aller tijden: Sint Augustinus, bisschop van Hippo (354-430). Elke bijeenkomst zullen we aan de hand van een selectie passages uit zijn beroemde Belijdenissen interactief nadenken over een aantal christelijke kernvragen in eigentijdse context.

De cursus is GRATIS, duurt anderhalf uur en wordt gegeven vanaf 19 februari op zeven achtereenvolgende vrijdagmiddagen van 19:00-20:30 uur.

* Bron: https://www.jongaartsbisdom.nl/