Oude Marialiederen zingen

geloofsgemeenschap: Joseph

Op zaterdagmiddag 25 mei gaat Marietrees Broeren een uur lang oude Marialiederen zingen in de Josephkerk. Zingt u mee?
Op het programma staan zeker de volgende liederen: ‘Gekomen is die lieve mei’, ‘Gebenedijd zijt gij’, ‘ O Sterre der zee’, ‘Daar bloeit ene lelie’, en nog veel meer. En ook nog een nieuw Marialied!
Iedereen is van harte welkom.