Ontmoetingsdag Gebedskring om Roepingen

14 januari 2023 11:00 t/m 14 januari 2023
geloofsgemeenschap: Algemeen
Locatie: Sint Catharinakathedraal, Lange Nieuwstraat 36

Vanwege de coronaviruspandemie kon de jaarlijkse ontmoetingsdag voor leden van de Diocesane Gebedskring om Roepingen helaas lange tijd niet plaatsvinden. “Nu het erop lijkt dat het ergste achter ons ligt, willen we u hierbij alvast uitnodigen voor een bijeenkomst aan het begin van het nieuwe jaar en wel op zaterdag 14 januari 2023,” zo meldt rector Kuipers van het Ariënsinstituut, het opleidingscentrum van het Aartsbisdom Utrecht.

De dag begint met de viering van de Eucharistie waarin kardinaal Eijk de hoofdcelebrant zal zijn. Deze viering in de Utrechtse St. Catharinakathedraal start om 11.00 uur. Rector Kuipers: “Na afloop bent u van harte welkom voor een kopje koffie en een broodje op het Ariënsinstituut. Aansluitend volgt een middagprogramma. Noteer de datum alvast in uw agenda. Meer informatie volgt in het najaar.”