Online catechese: Liefde & Seksualiteit

24 februari 2021 19:45 t/m 24 maart 2021 21:00
geloofsgemeenschap: Algemeen
Locatie: Online

In 2020 organiseerde JongKatholiek met succes diverse online catecheseseries die allemaal snel waren volgeboekt, sommige hadden zelfs wachtlijsten. Na dit introductiesucces heeft JongKatholiek besloten om in het eerste kwartaal van 2021 vier nieuwe catechesesessies te lanceren.

Liefde & Seksualiteit
Liefde, relaties en seksualiteit zijn belangrijke onderwerpen voor iedereen en de katholieke Kerk heeft er een duidelijke visie over. Kapelaan Luc Simons heeft zich hierin verdiept en kan het helder en inzichtelijk uitleggen.

Tijdens de eerste twee avonden van deze vorming gaat hij in op wat de Kerk leert over Gods bedoeling met het huwelijk. Hij put daarvoor vooral uit de ‘Theologie van het Lichaam’ die is uitgewerkt door de heilige Paus Johannes Paulus II. Deze paus beschrijft het huwelijk als een ‘gemeenschap van leven en liefde’.

De derde en vierde avond gaan Brechje Loenen en haar man en Dennis en Sascha Peters in op de vragen die je vooraf online kunt stellen via dit vragenformulier. De sprekers vinden het belangrijk om heel concreet in te gaan op de vragen die de deelnemers hebben.

De vijfde avond wordt gebruikt om met elkaar uit te wisselen en in te gaan op onbeantwoorde vragen.

Deze vorming wordt online gehouden op woensdag: 24 februari, en 3, 10, 17 en 24 maart 2021, steeds van 19.45-21.00 uur. Meld je aan!

Dit is een initiatief van Jongkatholiek in samenwerking met het gezinspastoraat van het Sint Franciscuscentrum/Bisdom Breda.

* Bron: https://www.jongaartsbisdom.nl/