Oecumenische Vespers in de Veertigdagentijd

geloofsgemeenschap: Johannes-Bernardus

Elke woensdagavond in de Vasten (behalve in de Goede Week!) is er om 19.00 uur een oecumenische vesperviering in de Johannes-Bernardus. Voorgangers zijn ds. Hans Koops (en pastor Hans Harmsen gaan om de beurt voor in deze vieringen. Data: 21 en 28 februari;7, 14 en 21 maart.

Johannes-Bernardus, Oranje Nassaulaan 2.