Oecumenische Vesper

27 november 2021 18:30 t/m 27 november 2021
geloofsgemeenschap: Algemeengeloofsgemeenschap: Johannes-Bernardus
Locatie: Johannes-Bernarduskerk, Oranje Nassaulaan 2 Utrecht.

In verband met de aanvang van de Advent, is er a.s. zaterdag om 18:30 uur een Oecumenische Vesper in de Johannes – Bernardus. Deze viering is in samenwerking met de Nicolaïgemeenschap. Voorgangers: Aline Barnhoorn, legerpredikante met emeritaat en Hans Harmsen pastoraal werker met emeritaat. Met medewerking van enkele leden van de Nicolaïcantorij, GerBerJan en het Lunettenkoor. Iedereen is van harte welkom. Oranje Nassaulaan 2.