Oecumenisch Symposium ‘Doof de Geest niet uit’

geloofsgemeenschap: Rafaël

Het doel van het symposium ‘Doof de Geest niet uit’ is om een stimulans te geven aan het goed ontvangen en gebruiken van alle gaven die de Heilige Geest schenkt en hoe het werkzaam is in de verschillende kerken.

Het symposium is een gezamenlijk initiatief van de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE), Katholieke Charismatische Vernieuwing (KCV), Katholieke Vereniging voor Oecumene (KVO) en MissieNederland.

Sprekers tijdens het symposium zijn prof. dr. Erik Borgman, van Tilburg University, en dr. Miranda Klaver van de VU/CWN onderzoeksplaats ‘Charismatic and Pentecostal Christianity’. De plenaire bijdrage in de ochtend wordt opgevolgd door workshops over de gave van profetie (inleider Henk Rothuizen, moderator Kees Slijkerman), de gave van genezing (inleider Wilkin van de Kamp, moderator Erik Borgman) en de gave van onderscheiding (inleider priester Koos Smits, moderator Peter Grim van de VPE).

Bisschop Van den Hende, namens de bisschoppenconferentie verantwoordelijk voor oecumene, zal aan het einde van de dag een evaluatie houden, samen met de voorzitter van de VPE, Machiel Jonker.

Henk Rothuizen is de stichter van het kerkgenootschap Rafaël Nederland, een pinksterdenominatie met bijzondere ervaring op het gebied van profetie. Wilkin van de Kamp van stichting VrijZijn trekt met zijn weekenden voor genezing en bevrijding duizenden deelnemers van allerlei kerkelijke achtergronden. Hij schreef ook verschillende boeken hierover.

Professor Borgman zei in 2015 naar aanleiding van zijn verrassende boek Waar blijft de kerk? “We kunnen alleen gered worden door de Geest. We moeten niet allereerst iets doen, we moeten weer iets gaan ontvangen: de signalen van de Geest.”

Aanvang en aanleiding

Het symposium opent om 11.00 uur met een half uur van lofprijzing en getuigenissen onder leiding van Jan Wolsheimer en Kees Slijkerman. Aanleiding tot dit symposium is het onlangs verschenen studierapport Doof de Geest niet uit, de vrucht van vijf jaar dialoog tussen de klassieke Pinksterkerken en de Pauselijke Raad voor de Eenheid van de Christenen.

Voor meer informatie over het programma, het rapport en aanmelden: www.missienederland.nl/doofdegeestnietuit