Oecumenisch gebed voor Eenheid van de Christenen

14 januari 2023 18:00 t/m 14 januari 2023 20:00
geloofsgemeenschap: Algemeengeloofsgemeenschap: Rafaël
Locatie: Jeruëlkapel, Ivoordreef 2, 3564 AK Overvecht

De Utrechtse Stedelijke Raad van Kerken nodigt u uit om deel te nemen aan de openingsdienst van de Week van gebed voor de eenheid van de christenen op zaterdag 14 januari in de Jeruëlkapel van de Evangelische Broedergemeente (EBG) in Overvecht. De dienst begint om 19.00 uur. Wilt u vooraf van de soep en ontmoeting genieten die ons door de EBG wordt aangeboden dan bent u al vanaf 18.00 uur welkom. We stellen het op prijs dat u zich daarvoor aanmeldt op info@usrk.nl.

Bekijk hier Libretto de Lantaarn Utrecht (PDF).