Muzikale Thema Vesper: Op weg naar Pasen met het Gregoriaans Koor Utrecht

10 maart 2024 16:00 t/m 10 maart 2024
geloofsgemeenschap: Algemeengeloofsgemeenschap: Aloysius
Locatie: Aloysiuskerk, Adriaen van Ostadelaan 2

De Goede Week is een van de hoogtepunten in het kerkelijk jaar van de christelijke kerk. In deze week staat het lijdensverhaal van Christus centraal. De week begint op Palmzondag met de intocht in Jeruzalem, gevolgd door het Laatste Avondmaal op Witte Donderdag en het lijden en sterven op Goede Vrijdag. Stille Zaterdag is de dag van het graf. In de nacht van zaterdag op zondag wordt in de Paaswake de Verrijzenis gevierd.

Het Gregoriaans Koor Utrecht zingt op 10 maart 2024 om 16 uur in de Themavesper bekende en minder bekende gregoriaanse gezangen uit de Goede Week in de Aloysiuskerk in Utrecht. In de vesper staan de nachtgezangen, de Donkere Metten, centraal. Deze gezangen worden in de nachten van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszaterdag gezongen.

Tussen de gezangen door wordt over de inhoud en de structuur een toelichting gegeven. Bij een aantal gezangen worden de aanwezigen uitgenodigd met het koor mee te zingen. Het koor staat onder leiding van Anthony Zielhorst.

Toegang is gratis, na afloop is er een collecte die van harte wordt aanbevolen.