Muzikale Thema Vesper

12 december 2021 16:00 t/m 12 december 2021
geloofsgemeenschap: Algemeengeloofsgemeenschap: Aloysius
Locatie: Aloysiuskerk, Adriaen van Ostadelaan 2

Op 12 december a.s. om 16.00 uur zingt de inmiddels in de Aloysiuskerk welbekende Schola Martini gregoriaanse mis- en vespergezangen van de zondag Gaudete en speelt Servaas van der Mullen op het gregoriaans geïnspireerde vioolimprovisaties. Centraal thema deze zondag is de blijdschap om de spoedige komst van de Heiland. De eerste zin van het Introitus neemt ons mee in de vreugde over die komst met de woorden “Verheug je in de Heer te allen tijde, nog eens, verheug je!”.
In de meditatie gaat Daniel van Spanje in op de woorden van het Onze Vader en de betekenis van dit gebed voor ons vandaag de dag.
Het geheel staat onder leiding van Martie Severt.
Entree is gratis, na afloop is er een collecte voor de onkosten die van harte wordt aangeboden.