Mixtuur zingt Iona-liederen

geloofsgemeenschap: Aloysius

Jaarlijks organiseert Mixtuur een project waarbij geïnteresseerden een aantal weken meerepeteren rondom een thema. Dit jaar is gekozen voor Iona-liederen.

De liederen komen van de Iona Community, een oecumenische gemeenschap die in 1938 op het Schotse eiland Iona is gesticht door George Macleod. Deze gemeenschap zoekt naar nieuwe manieren om het evangelie in deze tijd vorm te geven.

De gemeenschap telt 250 leden, 1500 geassocieerde leden en 1400 vrienden en wordt beschouwd als Angelsaksische versie van het Franse Taizé.

Het zijn eenvoudige melodieën, dus we hopen dat u tijdens de viering enthousiast met ons meezingt.