Missa Tridentina Traiectina

geloofsgemeenschap: Catharina

Op donderdag 3 mei om 19.00 uur, celebreert pastor Smits de maandelijkse Tridentijnse H. Mis in de St. Catharinekathedraal: Lange Nieuwstraat 36 Utrecht. www.dekathedraal.com

Deze gezongen Tridentijnse Mis valt in mei, de Mariamaand. Daarom wordt de votiefmis ter ere van Maria gevierd: ‘Missa Votiva de Sancta Maria (in sabbato), A Pascha usque ad Pentecosten’. Ter afsluiting zingen we de Mariahymne ‘Regina Caeli’. Zie ook: https://www.kro.nl/katholiek/abc/mariamaand
De intentie van deze H. Mis is (n.a.v. 4 mei) voor alle slachtoffers van geweld en oorlogen. We vragen de voorspraak van Maria opdat Christus zich ontfermt over ons en onze gebroken wereld.

De Gregoriaanse schola van Arnoud Heerings zingt de vaste en de wisselende gezangen. Liturgieboekjes en misformulieren zijn aanwezig. Na afloop is er koffie en thee. U bent van harte welkom!

English: On Thursday, May the Third at 7pm Father Koos Smits celebrates Latin Mass in the St. Catherine Cathedral, Lange Nieuwstraat 36 Utrecht.www.dekathedraal.com We hope to see you there!