Mariabedevaart voor zieken en senioren in Renkum

geloofsgemeenschap: Algemeen

De Maria/ziekenbedevaart is traditiegetrouw op de laatste dinsdag van mei. Deze bedevaart vond voor het eerst plaats in 1956, op dinsdag 28 mei a.s. is de 63ste editie. Pastoor Henri ten Have (Z. Titus Brandsma parochie) zal voorgaan in de Eucharistieviering en in het plechtig Lof. Iedereen is welkom, maar de organisatie stelt zich deze dag speciaal in op het ontvangen van zieken, personen die bedlegerig of slecht ter been zijn, maar richt zich ook op senioren.

Programma:

10.30 uur      Ontvangst met koffie en cake

11.00 uur      Eucharistieviering

12.15 uur       Lunch

13.00 uur      Gelegenheid voor deelnemers om individueel te spreken met één van de pastores

14.00 uur      Kinderprocessie in de kerk, met bloemenhulde

14.30 uur      Theepauze

15.00 uur      Plechtig Lof

16.00 uur      Afsluiting

Opgave bij Leny Lotgerink: l.lotgerink@outlook.com, tel.: 0317 318362.