Mantel van Sint-Maarten

10 november 2023 15:30 t/m 10 november 2023 17:30
geloofsgemeenschap: Algemeen
Locatie: Domkerk, Achter de Dom 1, 3512 JN Utrecht

In het spoor van Sint-Maarten, die zijn mantel deelde met een bedelaar, zijn er ook in deze tijd veel organisaties en initiatieven die ‘delen’. Tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Domkerk, mede georganiseerd door Hermen van Dorp, coördinator van het Huis van Dominicus, reikt wethouder Rachel Streefland aan een van deze projecten de Mantel van Sint-Maarten uit. Thema dit jaar is ’tafels van hoop’. Waar en hoe ervaren we hoop op een betere wereld? Aan tafel! Daar vinden gesprekken plaats en wordt het leven gedeeld met zijn vreugde en verdriet. Econoom en theoloog Jan Jorrit Hasselaar (Vrije Universiteit) vertelt wat hoop is en doet en presenteert zijn toolbox van hoop. Sofie van den Enk presenteert het programma. Verder verzorgen Wereldkoor Duniya en muziekvereniging De Bazuin voor muzikale omlijsting.
Toegang is gratis. Graag aanmelden via: info@mantelvansintmaarten.nl of via de link. U kunt ook uw project aanmelden vóór 15 oktober via info@mantelvansintmaarten.nl.

Voor meer informatie over de prijs en het evenement download hier de flyer (PDF) of kijk ook gerust op www.mantelvansintmaarten.nl.