Lezing: Waar de stilte van spreekt gaat niet door!

2 december 2021 20:00 t/m 2 december 2021
geloofsgemeenschap: Algemeen
Locatie: Nicolaïkerk, Nicolaaskerkhof 8, 3512 XC Utrecht

Reflecties bij de stiltecultuur in de hedendaagse spiritualiteit

In verband met de aangescherpte Coronamaatregelen gaat deze lezing niet door!

De commissie Vorming en Toerusting van de Nicolaïkerk organiseert in het kader van het jaarthema ‘Stilstaan’ een lezing over Stilte.

Tegen het ‘lawaai’ van al te leerstellige religies stelt een populaire tendens in onze hedendaagse spiritualiteit stilte en stiltebeleving centraal. Bewust volgehouden stilzwijgen lijkt onnoemelijk veel meer te ‘zeggen’ dan de gekende massa aan zogezegd diepzinnige woorden. Alsof vooral alleen de stilte er het best in slaagt tegemoet te komen aan de religieuze verzuchting van de moderne mens.

In zijn lezing gaat Marc De Kesel, empathisch zowel als kritisch, in op die ideeën en plaatst die binnen een ruimere historische context.

Marc De Kesel is als hoogleraar in de Wijsbegeerte verbonden aan het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen.

Datum: donderdag 2 december

Locatie: Nicolaïkerk, Nicolaaskerkhof 8, 3512 XC Utrecht

Aanvang: 20.00 uur, zaal open om 19:45 uur. Denkt u aan de coronapas?

Meer informatie: https://www.nicolaikerk.nl/over-ons-vorming-en-toerusting