Lezing: ‘’Vergeving moet’.. (als het kan)

18 februari 2021 20:00 t/m 18 februari 2021
geloofsgemeenschap: Algemeen
Locatie: Online, via Zoom

De werkgroep Vorming en Toerusting van de Nicolaikerk organiseert op 18 februari een lezing met als onderwerp: ‘Vergeving moet..(als het kan)’. Inleider is ds. Rob van Essen

Geen christelijk geloof zonder vergeving. Er staat/hangt niet voor niets een kruis in de meeste kerken. Kun je het ook omkeren: zonder vergeving geen geloof?

In de lezing gebruikt Rob van Essen, emeritus predikant / publicist, een paar citaten om het thema te verdiepen zoals ‘Vergeven is delen in de pijn van God’, ‘goedkope genade is parels voor de zwijnen’ en ‘vergeven dat is Gods beroep’. Hij zegt het in zijn lezing Huub Oosterhuis na: ‘Een mens te zijn op aarde…. is levenslang geboortepijn’.

En vergeving smaakt naar méér.

Rob van Essen is zijn werkzame leven begonnen als psychiatrisch verpleegkundige. Vanuit die basis kwam hij eind jaren zestig van de vorige eeuw terecht in de verslavingszorg in Amsterdam. Het was de tijd dat daar het gebruik van heroïne toenam. Rob  was na zijn werk bij de Jellinekkliniek als teamleider betrokken bij het ‘Servicecentrum ‘ van Tot Heils des Volks waar verslaafden konden afkicken.

Zijn kennis werd opgemerkt in de kerken en hij werd gevraagd voorlichting aan jongeren te geven en jeugddiensten te leiden. De in die tijd bekende predikant Arie Spijkerboer zei eens tegen hem dat het maar een afgelopen moest zijn met dat illegale gepreek. Dat stimuleerde Rob om theologie te studeren en zijn preekconsent te halen.

Als predikant wekte hij aan de rafelranden van de samenleving. Daar voelt hij zich thuis. Hij werkte in oude stadswijken, bijvoorbeeld in de wijk Lombok in Utrecht. Hij was negen jaar als predikant verbonden aan de wijk West van de PKN-Utrecht.

Rob is gevormd in de praktijk van ons huidige tijdsgewricht. Dat zal in zijn  lezing doorklinken.

Wanneer: donderdag 18 februari, 20:00 uur

Waar: online, via Zoom

Opgeven: per mail, VeNT@nicolaikerk.nl, uiterlijk woensdag 17 februari. U krijgt dan op 18 februari een link toegestuurd waarmee u aan de avond deel kunt nemen.