Lezing Veertigdagentijd met zuster Monica Raassen

15 maart 2020 16:00
geloofsgemeenschap: Augustinusgeloofsgemeenschap: Catharina
Locatie: Rozenstraat 1
Het Augustinusberaad organiseert een lezingencyclus, met lezingen in de Advent, de Veertigdagentijd en rond Pinksteren. Met als overkoepelend thema: “Uitzien naar …” Op de derde zondag van de vasten geeft zr. Monica Raassen crss een lezing met als titel “Uitzien naar Pasen”. Zuster Monica is kanunnikes van het H. Graf, een orde die de kloosterregel van St. Augustinus volgt en die leeft vanuit de Paasspiritualiteit. In haar lezing zal zuster Monica onder meer ingaan op wat deze Paasspiritualiteit voor ons kan betekenen in deze vastentijd. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door Paul van der Woude, dit keer aan de piano. Ook zullen we samen het gregoriaanse Attende Domino zingen. Na afloop is er een drankje. We heten u graag welkom in de koffiezaal van het Pastoraal Centrum van de St. Augustinuskerk.