Lezing: Profetie, leiderschap en spirituele integriteit

28 mei 2024 20:00 t/m 28 mei 2024
geloofsgemeenschap: Algemeen
Locatie: Tuinzaal, Nicolaasdwarsstraat 14.

Lezing Nicolaikerk Utrecht

De werkgroep Vorming en Toerusting van de Nicolaikerk Utrecht houdt zich dit seizoen bezig met Duurzaamheid. In het klimaatdebat zou je de wetenschappers, die waarschuwen voor komende rampen, kunnen zien als profeten: ze hebben een onaangename boodschap en er wordt vaak niet naar geluisterd. In dit kader hebben we dr Rico Sneller gevraagd om een lezing te houden over de betekenis van profeten vandaag.

Hebben profetie en leiderschap iets met elkaar te maken? Loont het om na te denken over leiderschap in het licht van profetisme?

In mijn lezing wil ik nadenken over een relatie tussen profetie en leiderschap vanuit een herbezinning op het fenomeen ‘visioen’. Net zoals het woord ‘inzicht’ verwijst naar een verdieping van ‘zicht’, impliceert ‘visioen’ een verdieping van ‘visie’. Verdieping betekent ook: continuïteit. Zou het kunnen dat de profeet dieper – en dus beter – ziet?

Dr Rico Sneller (1967) is als universitair docent filosofie en ethiek werkzaam geweest bij de Universiteit Leiden en de Technische Universiteit Eindhoven. Momenteel werkt hij voor de Vrije Academie, HOVO Brabant, Academy Depth Psychology, Stichting voor Transpersoonlijke Psychologie, de Alfarabi University in Almaty/Kazachstan, e.a. Hij is geïnteresseerd in buitengewone ervaringen en veranderde bewustzijnstoestanden, variërend van extase en roes tot helderziendheid en mystiek. Met enkele psychiaters en therapeuten is hij betrokken bij initiatieven rond een herijking van diagnostische praktijken. Zie ook www.ricosneller.nl.

Aanvang: 20:00 uur, zaal open om 19:45 uur.

Kosten: Vrijwillige bijdrage