Lezing over de Eucharistie

12 oktober 2022 20:00 t/m 12 oktober 2022 22:00
geloofsgemeenschap: Algemeengeloofsgemeenschap: Johannes-Bernardus
Locatie: Johannes-Bernarduskerk, Oranje Nassaulaan 2, Utrecht

Sinds enkele jaren wordt op elke derde zondag van de maand in de Johannes-Bernarduskerk de eucharistie gevierd volgens de Byzantijnse ritus. Veel parochianen zijn niet heel vertrouwd met deze ritus. In de lezing licht pastor Paul Brenninkmeijer door middel van een diapresentatie toe wat de eucharistie betekent in zowel de rooms-katholieke als in de byzantijnse traditie.

Beide ritussen bestaan binnen de grote katholieke wereldkerk en hebben heel veel gemeenschappelijk, ook al verschilt de vorm van de vieringen wel.

Het Tweede Vaticaans Concilie heeft de viering van de eucharistie hervormd. Daarbij zijn belangrijke elementen uit de byzantijnse traditie in de katholieke liturgie opgenomen, zoals de aanroeping van de Heilige Geest over de gaven van brood en wijn en het centraal stellen van de Verrijzenis van Christus.

Belangrijke vragen zijn: hoe moeten wij de eucharistie zien als offer? En hoe kan de eucharistie ons aansporen tot diaconie?

Speciale aandacht wordt gegeven aan iconen en hun betekenis binnen de byzantijnse liturgie.

De lezing is niet alleen bestemd voor gelovigen van de rooms-katholieke en de byzantijnse vieringen in de Johannes-Bernarduskerk, maar voor alle gelovigen die hier belangstelling voor hebben. De deelname is gratis.