Lezing: Engelen in de kunst

geloofsgemeenschap: Dominicus

Met hun vleugels bewegen engelen zich vrij tussen onze en ‘de andere wereld’: de hemel of de geestelijke wereld. In de kunst zijn deze mysterieuze boodschappers ontelbaar vaak en in allerlei verschijningsvormen afgebeeld. Met en zonder vleugels, al dan niet geslachtloos, wat ze officieel zijn. Van oudsher worden ze ingedeeld in negen groepen. Hildgard van Bingen heeft deze hiërarchie prachtig verbeeld. Helemaal onderaan staan de gewone engelen een aartsengelen.

Marian van Caspel vertelt aan de hand van veel prachtige afbeeldingen welke rol engelen hebben gespeeld in de kunst door de eeuwen heen.

U bent van harte welkom!

Kosten: €7,– (incl. consumptie). Aanmelden: info@denieuwedominicus.nl

Bekijk hier de flyer.