Leven en lijden met Lot

14 maart 2020 18:00
geloofsgemeenschap: Algemeengeloofsgemeenschap: Aloysius
Op 14 maart is er om 18:00 in de Antoniuskapel van de Aloysiuskerk weer een Zaterdag Avond Andersviering. Een viering met een thema.
In deze vastentijd zullen we kijken naar het leven van LotLot was de neef van Abraham. De meesten van ons kennen hem van het verhaal over Sodom en de zoutpilaar.
Toch is zijn leven dynamischer dan dat en hij heeft het nodige lijden te verduren gehad.
Hoe ging Lot hiermee om en aan welke hoop hield hij zich vast?
Kunnen wij dat gebruiken in onze eigen vastentijd?
Komt allen om mee te denken, te vieren en zo een mooie voorbereiding op Pasen te hebben.