Kwetsbaar leven: Cursus christelijk meditatie

15 december 2020 20:00 t/m 15 december 2020 21:30
geloofsgemeenschap: Algemeengeloofsgemeenschap: Dominicus
Locatie: via Zoom

Kwetsbaarheid maakt angstig. We zijn geneigd de zwakte in ons leven uit te bannen door er niet over te praten, controle uit te oefenen of verantwoordelijken aan te wijzen. Maar kwetsbaarheid hoort bij leven. In deze serie meditaties verkennen we waar we kracht aan ontlenen in tijden van kwetsbaarheid. Met als basis stiltemeditatie, ademoefeningen en ontspanningsoefeningen gebruiken we iedere avond een andere vorm van meditatie zoals: beeldmeditatie, lectio divina (mediteren met een Bijbeltekst), tekstmeditatie, loopmeditatie. De meditatie wordt begeleid door Marian Geurtsen, theoloog en meditatiebegeleider.

De kosten bedragen van € 10,–  over te maken op NL 90 RABO 0115 7830 67 t.n.v. Stichting Vrienden van de Dominicus. We houden ons aan de richtlijnen van het RIVM en zorgen voor een veilige omgeving.

Omdat er voorlopig in de Dominicus geen activiteiten mogen plaatsvinden, wordt deze meditatie via Zoom aangeboden, vanuit de dagkapel. Graag aanmelden via: info@huisvandominicus.nl. U ontvangt dan een uitnodiging per e-mail.