Kruisweg van barmhartigheid

geloofsgemeenschap: Algemeen

In de Kruisweg van barmhartigheid op Goede vrijdag gedenken wij lijden en dood van Jezus aan de hand van de ‘Werken van barmhartigheid’. Op plekken in de binnenstad van Utrecht staan we stil. We luisteren en bidden. Pastores uit Utrechtse kerken gaan voor. We nodigen u uit om deel te nemen.

Goede vrijdag 19 april 15.00 uur
Start: Bij de brug op de hoek Vredenburg Catharijnesingel, bij het tijdelijk kunstwerk Skyscraper
Besluit: tegen 17.00 uur met een korte viering in de Catharinakathedraal

U kunt zonder meer aansluiten. Aanmelding stellen we op prijs (uiterlijk 18 april): Centraal secretariaat Samenwerkende parochies Utrecht: 030 2546147  secretariaat@katholiekutrecht.nl

Bij deelname verwachten wij dat een normaal wandeltempo geen probleem is. Er is alle bereidheid een rolstoel te begeleiden