Kindernevendienst Salvatorparochie in mei verplaatst

geloofsgemeenschap: Augustinusgeloofsgemeenschap: Catharina

De kindernevendienst is deze maand op de eerste in plaats van de tweede zondag van de maand, namelijk 5 mei. Hierdoor valt de kindernevendienst op dezelfde zondag waarop het koor van de St. Augustinuskerk, Cantemus Domino, in de St. Catharinakerk zingt. Alle kinderen zijn weer van harte uitgenodigd. Meimaand is Maria-maand, dus daar gaan we deze keer zeker aandacht aan besteden. Graag tot 5 mei!